referencje • LESYK PROFESSIONAL | wyburzenia i roboty ziemne
LESYK PROFESSIONAL | wyburzenia i roboty ziemne | telefon: +48. 691 747 478 | biuro: Wisławy Szymborskiej 8, 43-603 Jaworzno
lesyk krzysztof, professional, wyburzenia, roboty ziemne, recykling, sprzedaż kruszywa, nadzór budowlany, transport, koparka, jaworzno, śląsk, małopolska
15793
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15793,bridge-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
FOSTER WHEELER ENERGY FAKOP SP. Z O.O.

W ramach umowy zawartej z FOSTER WHEELER ENERGY FAKOP Sp. z o. o. firma wykonała rozbiórkę nadziemnych elementów obiektu estakady położonej w rejonie ulic Stasica / Chemiczna w Sosnowcu. Prace zostały zrealizowane w oparciu o przygotowaną dokumentację. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z wymogami inwestora oraz z obowiązującymi normami branżowymi, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. Prace zostały wykonane solidnie w ustalonym terminie. Na uznanie zasługują dobra organizacja prowadzonych prac, jak i dobra współpraca ze służbami inwestora. W związku z powyższym możemy zarekomendować firmę jako wiarygodnego i solidnego wykonawcę.

FWE FAKOP SP. Z O.O.

Jerzy Klich

Pełnomocnik

TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Firma wykonała na nasze zlecenie zadanie pod nazwą „Rozbiórka dwóch budynków mieszkalnych położonych w Jaworznie przy ul. Św.Wojciecha wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych i uporządkowaniem terenu”. Zakres prac obejmował rozbiórkę dachów, murów zewnętrznych i wewnętrznych nadziemia i fundamentów, utylizację materiałów rozbiórkowych i uporządkowanie terenu. Prace zostały wykonane zgodnie z zawartą umową w sposób należyty, na wysokim poziomie technicznym, a także jakościowym i zakończone w umownym terminie.

TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Oddział w Będzinie

Jan Burzej

Dyrektor Naczelny

MOSTY – ŁÓDŹ S.A.

Zgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem Robót Mostowych MOSTY – ŁÓDŹ S.A. firma wykonała rozbiórkę estakady w ciągu drogi ekspresowej S1 w kierunku Częstochowy (I etap ) oraz w kierunku Tych (II etap). Prace zostały zrealizowane w oparciu o przygotowaną dokumentację. Firma LESYK PROFESSIONAL prace rozbiórkowe wykonała w sposób prawidłowy, zgodny z umową, projektem technicznym, zaleceniami i w ustalonym terminie. Pracownicy wykazali się dużą wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami przy prowadzeniu prac. Odbiór odbył się bez stwierdzenia błędów. Biorąc pod uwagę powyższe, polecamy firmę LESYK PROFESSIONAL jako partnera gwarantującego terminową i rzetelną realizację powierzonych robót.

MOSTY ŁÓDŹ S.A.

Joanna Skolimowska

wiceprezes Zarządu

EUROVIA POLSKA S.A.

EUROVIA POLSKA S.A. Oddział Mysłowice zleciła wyburzenie sześciu budynków mieszkalnych o łącznej kubaturze 5000m³ na zadaniu „Przebudowa DK79 w Jaworznie „Miasto twarzą do autostrady” Etap III Kontrakt 2″. Firma powierzone zadanie wykonała terminowo i z należytą starannością. W związku z powyższym możemy polecić firmę jako solidnego partnera do współpracy.

EUROVIA POLSKA S.A.

Oddział Mysłowice

Grzegorz Bukowski

Dyrektor Oddziału

BUDNER S.A.

Firma była wykonawcą naszego zlecenia wykonania robót ziemnych i wyburzeniowych na obiekcie handlowym BRICOMAN w Jaworznie. Inwestycje obejmowały wykonanie wykopu z wywozem pod budynek i drogi oraz wykonanie wyburzeń w obiekcie. Wykonane prace odpowiadają naszym oczekiwaniom i są zgodne z projektem inwestorskim. Firma cechuje się dobrą organizacją pracy. Wszystkie prace budowlane zostały wykonane terminowo i zgodnie z umową. Współpracą z kierownictwem przebiegała harmonijnie i bez zakłóceń. Polecamy firmę wszystkim inwestorom.

BUDNER S.A.

Władysław Bednarski

Kierownik budowy

PROVITA SPÓŁKA JAWNA

Firma nasza potwierdza fakt dobrej współpracy z firmą PROFESSIONAL związanej z wykonaniem kompleksowej rozbiórki obiektów wraz z fundamentami na naszej działce w Katowicach. Prace zostały wykonane terminowo, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i należytą starannością. Przedsiębiorstwo wykazało się dużą sprawnością, dobrym przygotowaniem technicznym i organizacyjnym, jak również estetyką w działaniu. Firma PROFESSIONAL jest godna polecenia, co niniejszym czynimy.

PROVITA

Spółka Jawna

Wojciech Winciorek

Prokurent

ZAKŁADY CHEMICZNE ORGANIKA-AZOT S.A.

Zakłady Chemiczne ORGANIKA-AZOT S.A. rekomendują firmę PROFESSIONAL jako solidną i w pełni przygotowaną do prowadzenia prac wyburzeniowych. Prowadzone od 2012 roku do chwili obecnej prace polegające na likwidacji wycofanych z eksploatacji instalacji technologicznych i budynków zostały wykonane profesjonalnie i w wyznaczonych terminach. Doświadczona kadra oraz potencjał techniczny i organizacyjny gwarantują wysoki poziom wykonania usług. Firma jest godna polecenia.

ZAKŁADY CHEMICZNE ORGANIKA-AZOT S.A.

Ewa Byrczek

Prezes Zarządu

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE

W ramach umowy z Gminą Miasta Jaworzna firma wykonała roboty budowlane tj. rozbiórkę budynku byłej portierni położonego w rejonie ulic Grunwaldzkiej/Sztygarów w Jaworznie. Przedmiotowe roboty budowlane wykonane zostały zgodnie z postanowieniami umowy oraz z obowiązującymi normami branżowymi, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. Przedmiot umowy wykonany został na wysokim poziomie, terminowo, rzetelnie i profesjonalnie, a współpraca przebiegała bezproblemowo i oceniamy ją jako pozytywną.

NACZELNIK

Biura Obrotu Nieruchomościami

Agnieszka Zemuła-Czarnik

GC INVESTMENT S.A.

Firma wykonała rozbiórkę hali, budynku stróżówki, budynku gospodarczego wraz z placem utwardzonym przy ul. Wojska Polskiego/Tuwima w Sosnowcu. Roboty rozbiórkowe zostały wykonane w sposób prawidłowy, zgodny z umową, projektem technicznym, zaleceniami i w ustalonym terminie. Firma PROFESSIONAL przy wykonywaniu prac wykazała się dużym doświadczeniem oraz dobrą organizacją pracy. Zlecenie zostało wykonane z należytą starannością, z zachowaniem stosownych norm i przepisów, przy pomocy urządzeń i sprzętu zapewnionego przez Wykonawcę. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wyburzane obiekty bezpośrednio sąsiadowały z czynną infrastrukturą drogową, co wymagało od Wykonawcy niezwykłej precyzji w realizacji robót rozbiórkowych. Biorąc pod uwagę powyższe, polecamy firmę PROFESSIONAL jako partnera gwarantującego terminową i rzetelną realizację powierzonych robót.

GC INVESTMENT S.A.

Tadeusz Pulter

Wiceprezes Zarządu

URZĄD MIEJSKI W BĘDZINIE

Urząd Miasta w Będzinie niniejszym potwierdza, że firma PROFESSIONAL wykonywała prace przy zamówieniu „Demontaż płyt w Będzinie rejon ulic 11 Listopada/Piłsudskiego stanowiących przykrycie na rzece Przemsza”. Zakres prac obejmował wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń związanych z pracami rozbiórkowymi prowadzonymi na rzece (pozwolenie wodno-prawne, pozwolenie na rozbiórkę), demontaż płyt żelbetowych z wywozem, utylizacją/recyklingiem, demontaż konstrukcji stalowej z utylizacją/recyklingiem, rozbiórkę obiektu murowanego, uzupełnienie ogrodzenia w miejscu rozebranego obiektu murowanego, rozebranie barierki zlokalizowanej na kładce i zamontowanie nowej barierki, uporządkowanie terenu po robotach rozbiórkowych oraz terenu przyległego, miejscowa naprawa skarpy brzegowej z kamienia na odcinku prowadzonych prac oraz pod mostem w ciągu ulicy Piłsudskiego oraz zabezpieczenie nadzoru branżowego nad prowadzonymi robotami. Firma wykazała się fachowością, dobrą organizacją pracy, a zlecone prace zostały wykonane terminowo i solidnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

NACZELNIK

Wydziału Rozwoju Miasta

Mirosław Leśniewski

INTOP TARNOBRZEG SP. Z O.O.

INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o. zaświadcza, że firma PROFESSIONAL wykonała kompleksową rozbiórkę konstrukcji stalowej kratownicowego mostu kolejowego wraz z załadunkiem złomu na środki transportu Zamawiającego, roboty rozbiórkowe dwóch wiaduktów WD-1 i WD-2 w ciągu ul. Żółkiewskiego w Radomiu, rozbiórkę konstrukcji stalowej mostu kolejowego przez rzekę Stryszawka wraz z załadunkiem na środki transportu Zamawiającego oraz wykonanie skucia przyczółków betonowych do poziomu 4m, roboty rozbiórkowe trzech przęseł kratownicowych konstrukcji ustroju nośnego mostu zlokalizowanego w Tomaszowie Mazowieckim. Powyższe prace zostały wykonane w wymaganym terminie i z należytą starannością. Firma posiada wymagany sprzęt do wykonywania prac rozbiórkowych, jak również wykwalifikowaną kadrę wykonawczą dającą gwarancje prawidłowego wykonania zleconych robót. Jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani ze współpraca z firmą PROFESSIONAL, co pozwala nam z pełnym przekonaniem i dużą satysfakcją udzielić rekomendacji, jako firmy wiarygodnej, zaufanej, solidnej, fachowej i godnej polecenia innym Zleceniodawcom.

INTOP TARNOBRZEG SP. Z O.O.

Ela Pokora

Prezes Zarządu

SYNTHOS DWORY 7 SP. Z O.O. S.J.

Firma PROFESSIONAL wykonała na nasze zlecenie prace wyburzeniowe obiektów wraz z przekruszeniem gruzu betonowego. Prace rozbiórkowe wykonała w sposób prawidłowy, zgodny z umową, projektem technicznym, zaleceniami oraz w ustalonym terminie. Wykonawca wykazał się dobrą organizacją pracy zespołu przy spełnieniu wszelkich norm bezpieczeństwa i higieny pracy. Prace zostały wykonane z należytą starannością przy pomocy urządzeń i sprzętu zapewnionego przez Wykonawcę. Biorąc pod uwagę powyższe, polecamy firmę PROFESSIONAL jako partnera gwarantującego terminową i rzetelną realizację powierzonych robót.

SYNTHOS DWORY 7 SP. Z O.O. S.J.

Marek Rościszewski

Prezes Zarządu

KMD SP. Z O.O. TARNÓW

Potwierdzam fakt zawarcia umowy o roboty budowlane z firmą PROFESSIONAL. Opisywana umowa swoim zakresem obejmowała wykonanie rozbiórki obiektu zlokalizowanego przy ul. Jana III Sobieskiego w Tarnowskich Górach. Prace w/w firmy odznaczają się wysokim profesjonalizmem zawodowym. Roboty wykonane zostały z zachowaniem podstawowych zasad budowlanych, wykonane zostały sumiennie, terminowo i bezkolizyjnie.

KMD SP. Z O.O. TARNÓW

ENERGOPOL – SZCZECIN S. A.

Firma PROFESSIONAL wykonała na nasze zlecenie prace ziemne przy budowie bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II. Prace wykonano rzetelnie, zgodnie z dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną. Jakość wykonywanych robót oceniamy bardzo wysoko. Firma PROFESIONAL dysponuje profesjonalnym sprzętem oraz wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą. Na podkreślenie zasługuje dobra organizacja pracy zespołu przy spełnieniu wszelkich norm bezpieczeństwa i higieny pracy. Prace zostały zrealizowane zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić firmę PROFESSIONAL jako odpowiedzialnego partnera przy realizacji powyższych prac.

ENERGOPOL – SZCZECIN S.A.

Tomasz Wiktorczyk

Dyrektor produkcji

ŚLĄSKO-DĄBROWSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA SP. Z O.O.

Firma PROFESSIONAL wykonywała na rzecz Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. Administracja Mysłowice prace polegające na opracowaniu dokumentacji techniczno-prawnej i wykonaniu rozbiórki dwóch budynków przy ul Topolowej w Mysłowicach. Firmę cechuje sumienność, zaangażowanie i odpowiedzialność co jest gwarancją rzetelnie wykonanej pracy. Powierzony zakres prac wykonany został dokładnie, z nałożonych zadań firma wywiązała się sprawnie i terminowo. Firma PROFESSIONAL z całym przekonaniem godna jest polecenia.

ŚLĄSKO-DĄBROWSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA SP. Z O.O.

Monika Sztuka

Kierownik Administracji

BOLESŁAW RECYCLING SP. Z O.O.

Zaświadczamy, że firma PROFESSIONAL wykonała rozbiórkę estakady przenośnika taśmowego łączącego budynek Gniotowników z budynkiem Hali Wsadu na terenie BOLESŁAW RECYCLING SP. Z O.O. Zakres powierzonych prac zgodnie obejmował rozbiórkę estakady o długość 90 m, rozbiórkę poszycia galerii stalowej z blachy trapezowej, demontaż płyt żelbetowych posadzki galerii, rozbiórkę kratownicy stalowej galerii, rozbiórkę słupów podporowych galerii, zabudowanie blachą otworów w Hali Wsadu powstałych po rozbiórce estakady, skucie fundamentów pod podporami estakady do głębokości 0,5 m poniżej poziomu gruntu, pocięcie złomu na elementy transportowe, składowanie złomu z estakady w miejscu wskazanym na terenie zakładu. Firma wykonała prace z należytą starannością, w sposób bezpieczny (roboty wykonywane były na terenie czynnego zakładu przemysłowego), z zachowaniem wszelkich stosownych norm i przepisów. Zlecenie zrealizowano zgodnie z postanowieniami umowy i ustaleniami. Pracownicy wykazali się dużą wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami, przy demontażu poszczególnych elementów estakady. W związku z powyższym, możemy polecić firmę PROFESSIONAL do realizacji tego typy prac.

BOLESŁAW RECYCLING SP. Z O.O.

Janusz Wojciech Grunt

Główny inżynier ds. inwestycji remontów

E003B7 SP. Z O.O.

E003B7 Sp. z o.o. niniejszym potwierdza, że firma PROFESSIONAL zrealizowała w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II” wykopy w ilości 54 983,55 m3 oraz zasypy z zagęszczeniem w ilości 77 219,98 m3. Prace zostały zrealizowane terminowo, z należytą starannością i zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Organizacja pracy, wysoka jakość wykonywanych prac i wykwalifikowana kadra inżynieryjno-techniczna czyni z firmy PROFESSIONAL profesjonalnego i godnego zaufania wykonawcę.

E003B7 SP. Z O.O.

Edward Kasprzak

Prezes Zarządu

AGROBAKAL SP. J.

Firma PROFESSIONAL wykonała rozbiórkę budynku technologicznego w Pyskowicach z konstrukcją nośną o szkielecie żelbetowym oraz dachu z płyt żelbetowych o kubaturze 10800m3. Zakres prac obejmował mechaniczne wyburzenie obiektu, wywóz i utylizację wszystkich odpadów uzyskanych z rozbiórki oraz uporządkowanie terenu po rozbiórce. Potwierdzamy, że całość prac została wykonana należycie, terminowo, z zachowaniem wszelkich przepisów BHP. Firma dysponuje odpowiednim sprzętem i wykwalifikowaną kadrą do realizacji robót wyburzeniowych.

AGROBAKAL SP. J.

Eugeniusz Szczotka

Współwłaściciel

NOBUD SP. Z O.O.

W ostatnim czasie firma PROFESSIONAL prowadziła roboty wyburzeniowe dwóch obiektów i przygotowała plac pod budowę nowej hali produkcyjno – magazynowej. Wykonawca należycie wywiązał się z umowy. Wszystkie roboty rozbiórkowe zostały przeprowadzone starannie, zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi oraz sztuką budowlaną. Tym samym firma PROFESSIONAL w pełni sprostała naszym oczekiwaniom, co pozwala na polecenie świadczonych przez nią usług innym inwestorom.

NOBUD SP. Z O.O.

Andrzej Bugaj

Prezes Zarządu

BANIMEX SP. Z O.O.

Zaświadcza się, że firma PROFESSIONAL wykonała wyburzenie obiektu mostowego w ciągu ul. Rudnej nad rzeką Bobrek w Dąbrowie Górniczej, wyburzenie obiektu mostowego oraz rozbiórkę wiaduktu południowego nad ulicą Wojska Polskiego w Dąbrowie Górniczej, rozbiórkę mostu na rzece Nacyna w ciągu ul. Kotucza w Rybniku, rozbiórkę mostu na ul. Podmiejskiej w Rybniku, rozbiórkę mostu w ciągu drogi 1404 Cisek – Bierawa, rozbiórkę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3314E na rzece Ner w miejscowości Szydłów gmina Lutomiersk. Firma wykazała się wysokim profesjonalizmem w zakresie wiedzy, jakości i organizacji prac rozbiórkowych. Posiada nowoczesny sprzęt, wysoko wykwalifikowanych operatorów sprzętu wyburzeniowego, co pozwala zapewnić jakość wykonywanych prac rozbiórkowych na najwyższym poziomie, z zachowaniem terminowości i bezpieczeństwa. Współpraca przebiegała harmonijnie, bez zakłóceń, w partnerskiej atmosferze. Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić firmę PROFESSIONAL jako solidnego Partnera oraz realizatora prac wyburzeniowych i rozbiórkowych.

BANIMEX SP. Z O.O.

Andrzej Banaszek

Prezes Zarządu