oferta • LESYK PROFESSIONAL | wyburzenia i roboty ziemne
LESYK PROFESSIONAL | wyburzenia i roboty ziemne | telefon: +48. 691 747 478 | biuro: Wisławy Szymborskiej 8, 43-603 Jaworzno
lesyk krzysztof, professional, wyburzenia, roboty ziemne, recykling, sprzedaż kruszywa, nadzór budowlany, transport, koparka, jaworzno, śląsk, małopolska
15878
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15878,bridge-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
ROBOTY WYBURZENIOWE I DEMONTAŻOWE

rozbiórka budynków mieszkalnych

wyburzenia obiektów przemysłowych, wiaduktów, mostów

demontaż kotłów, maszyn, linii technologicznych, instalacji ciepłowniczych

rozbiórka infrastruktury drogowej

ROBOTY ZIEMNE

wykonywanie wszelkiego rodzaju wykopów

roboty niwelacyjne terenu

skarpowanie, plantowanie i korytowanie terenu

RECYKLING | UTYLIZACJA | SPRZEDAŻ KRUSZYWA

recykling gruzu betonowego i ceglanego za pomocą kruszarki

utylizacja materiałów porozbiórkowych zgodnie z przepisami prawa

posiadamy decyzje na zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne (betonu, gruz, drewno, gruz ceglany, gleba, ziemia, tłuczeń torowy, zmieszane odpady z betonu i gruzu ceglanego oraz inne odpady z budowy, remontów i demontażu)

przekazywanie odpadów przedsiębiorcom posiadającym wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami

NADZÓR BUDOWLANY

sporządzamy dokumentację projektową

uzyskujemy pozwolenia na rozbiórkę

wykonujemy powykonawczy operat geodezyjny

zapewniamy nadzór budowlany nad prowadzonymi pracami

TRANSPORT

transport materiałów sypkich (piasek, kruszywo, ziemia)

do dyspozycji ciągnik z naczepami samowyładowczą i niskopodwoziową oraz ciężarówki typu wywrotka

ciągniki spełniają normy emisji spalin EURO 6